Iskoristite maksimalno mogućnosti koje Vam pruža T-Wisepilot!

Organizirajte Vaša putovanja i pregledajte cijeli isplanirani put. Podijelite ih s prijateljima i provedite praznike u istom mjestu!


Registrirajte se danas! Moj T-Wisepilot >>

Kompatibilni telefoni

SE X10 Mini Pro

BlackBerry 9700

Lista kompatibilnih mobilnih uređaja >>

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom
Ugovor o softverskoj licenci Appello Technologies AB

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITAJTE UGOVOR O SOFTVERSKOJ LICENCI INSTALIRANJEM ILI UPOTREBOM OVOG SOFTVERA PRIHVAĆATE SVE ODREDBE I UVJETIMA OVOGA UGOVORA. UKOLIKO NISTE SUGLASNI S ODREDBAMA ILI UVJETIMA, NEMOJTE INSTALIRATI ILI KORISTITI OVAJ SOFTVER OVAJ UGOVOR NE ZAMJENJUJE NITI JEDAN DRUGI PISANI UGOVOR IZMEĐU VAS I APPELLA
Napomene u ovom licenčnom ugovoru koje se odnose na Apple Inc. i App Store uvjete pružanja usluga vrijede samo za korisnike operativnog sustava iOS (uključuje, ali nije ograničeno na iPhone ili iPod touch).
Ovaj ugovor („Ugovor“) zaključuje se između tvrtke Appello Technologies AB, („Appello“) i Vas, „Korisnika licence“, te tvrtka Apple Inc u okviru ovoga ugovora nema nikakve odgovornosti bilo za sadržaj, jamstva, održavanje ili podršku. Prihvaćanjem ovoga Ugovora, Vi pristajete na činjenicu da je Apple Inc treća korisnička strana takvoga ugovora i da Apple stoga može odredbe ovoga Ugovora provoditi i protiv vas kao treće korisničke strane. Potpisnici ovog Ugovora suglasni su i prihvaćaju njegove odredbe i uvjete u svezi s navedenim predmetom te se ne mogu osporiti uz predočenje bilo kakvog prethodno ili istovremeno sklopljenog ugovora ukoliko istog nisu potpisale obje stranke i koji po preporuci ne uključuje odredbe i uvjete ovog Ugovora. Ako takav ugovor ne postoji, ovaj Ugovor predstavlja cjelovitu i jedinstvenu izjavu o odredbama i uvjetima te nikakav dodatni dokaz ili nešto slično ne može se koristiti u kaznenom procesu koji bi mogao uključivati ovaj Ugovor. Ovaj ugovor je moguće izmijeniti samo pisanim ugovorom kojeg će zajedno potpisati obje stanke.

OBAVIJEST O PROGRAMU OGLAŠAVANJA
Instalacijom i korištenjem softvera, korisnik licence prihvaća izravno oglašavanje kroz program oglasnih poruka dok koristi softver. Korisniku licence se sms-om ili mms-om neće slati poruke s komercijalnim informacijama od trećih strana. Korisnici licence imaju pravo odjaviti se iz programa oglašavanja porukama. Više informacija o odjavljivanju na http://tmhr.wisepilot.com/tmhr1/opt-out.jsp.

ČLANAK 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Softver. U svrhu ovog Ugovora, licencirani računalni program(i) koji je preuzet i/ili instaliran prema ovom Ugovoru kao i priložena odgovarajuća dokumentacija u nastavku teksta nazivaju se ''software'' –om. Software može sadržavati dijelove software-a koji su isključivo vlasništvo trećih osoba. Takav software je podložan odredbama i uvjetima trećih osoba koje možete pronaći na www.appello.se.

1.2 Licenca. U skladu s navedenim odredbama i uvjetima, Korisnik licence ima ograničeno i neekskluzivno, neprenosivo pravo na korištenje Softvera na jednom (1) uređaju (iPhone ili iPod touch) kako je odobreno u Pravilima korištenja navedenima u Uvjetima korištenja usluge App Store kao i na korištenje mrežnih usluge (u nastavku ''Usluge'') koje će Appello povremeno učiniti dostupnima. Uvjeti za korištenje softvera na uređajima iPhone i iPod touch ovise o Pravilima korištenja navedenim u Uvjetima korištenja usluge App Store.

1.3 Ograničenja Appello zadržava sva prava, navedena ili druga, koja nisu izričito dodijeljena Korisniku licence. Osim toga posjeduje u potpunosti prava, vlasništvo i zanimanje za/nad Software-om. Korisnik licence prihvaća da nema pravo mijenjati Software ili bilo koji njegov dio ni na koji način. Korisnik licence ne smije analizirati Software sredstvima obrnutog inženjerstva, dekompilirati ga, rastavljati, mijenati, prilagođavati, iznajmljivati,posuđivati ili stvarati produkteizvedene iz Software-a ili nekog njegovog dijela. Međutim, ovo ograničenje ne spriječava bilo kakvo djelovanje u svezi s bilo kojim dijelom Software-a odobrenim licencnim odredbama navedenima u Članku 3.5. Takvo djelovanje nije moguće ograničiti takvim licencnim odredbama. Korisnik licence ne smije pružati Software kao ovlašteni pružatelj usluga, programski pružatelj usluga ni u nikakve komercijalne svrhe, ili koristiti u djelatnosti usmjerenoj k direktnom ostvarenju prihoda bez prethodne pismene suglasnosti Appello-a. Korisnik licence ne smije preprodati licencirani Software ili ga korisiti za pružanje konzultantskih ili obrazovnih usluga trećim osobama. Korisnik licence ne smije dodijeliti Software trećim osobama bez prethodne pismene suglasnosti Appella.

1.4 Ograničenje odgovornosti za nadoknadu štete ili oštećenja. APPELLO, APPLE INC, ILI BILO KOJI OD NJEGOVIH AGENATA, DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIKA ILI PODRUŽNICA KOJI SU NAVEDENI NE SNOSE, NI U JEDNOM SLUČAJU, NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA KORISNIKU LICENCE NITI JEDNIM UGOVOROM, NEMARNOŠĆU, OBJEKTIVNOM ODGOVORNOŠĆU ILI DRUGIM ZAKONSKIM ILI PRAVNIM ODREDBAMA ZA BILO KAKVE POSLJEDIČNE, SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI POSEBNE ŠTETE (KOJE UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENE SAMO NA, ŠTETE ZBOG GUBITKA POSLOVNE DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA POSLOVNIH PODATAKA I INFORMACIJA TE SLIČNIH) BEZ OBZIRA DA LI SU SAGLEDIVE ILI NE, ILI ZA TROŠAK NABAVE ZAMJENSKE ROBE, TEHNOLOGIJE ILI USLUGA, BEZ OBZIRA NA OSNOVANOST TUŽBE PA ČAK AKO JE APPELLO ILI APPLE INC ILI PREDSTAVNIK TVRTKE APPELLO ILI APPLE INC PRETHODNO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. APPELLOVA OPĆA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA NAČIN KAKO JE PROUZROČENA, OGRANIČENA JE NA IZNOS NE VEĆI OD ONOG KOJI JE PLAĆEN APPELLU ZA SOFTWARE KOJI JE PROUZROKOVAO ŠTETE. NIKAKAV POSTUPAK SE NE MOŽE POKRENUTI PROTIV APPELLA NAKON JEDNE (1)GODINE OD NASTANKA NAVODNE ŠTETE PROUZROČENE NOSITELJU LICENCE. Opće odredbe ovog članka 1.4. analiziraju moguće rizike iz Ugovora između Korisnika licence i Appella. Appellov izračun naknade je rezultat analize rizika i ograničenja odgovornosti.

1.5 Čuvanje poslovne tajne ''Povjerljive informacije'' obuhvaćaju Software, usluge, izvorni kod, odredišni kod, poslovne tajne, tehnološko znanje i iskustvo te vlastita sredstva, znanja i metodologije koje jedna stranka (''Pružatelj usluga'') pruža dugoj stranci (''Korisnik usluga'') koje nisu dostupne široj publici. Pristup povjerljivim informacija kao i znanjima, Korisniku usluga zajamčene su ovim Ugovorom. Korisnik usluga se obavezuje osigurati tajnost podataka u skladu sa Izjavom o povjerljivosti podataka. Da bi zaštitio povjerljive podatke od neovlaštenog korištenja, reprodukcije, objavljivanja, iznošenja ili distribucije može se koristiti svim opravdanim poslovnim sredstvima i mjerama u okviru ovlasti danih ovim Ugovorom. Korisnik usluga će odmah obavijestiti Pružatelja usluga o bilo kakvom neovlaštenom korištenju ili objavljivanju povjerljivih podataka, te će surađivati s Pružateljem usluga u slučaju bilo kakvog spora između Pružatelja usluga i trećih osoba u svrhu zaštite vlasničkih prava.

1.6 Osobni podaci. U svrhu pružanja usluge korisniku licence i u svrhu izravnog oglašavanja, Korisnik licence je suglasan dati svoje osobne podatke, uključujući, ali bez ograničenja na ime i prezime, broj mobilnog telefona, tip i model mobilnog telefona kao i druge informacije koje bi Appello mogao prikupiti, pohraniti i obraditi. Da bi olakšao aktivaciju i ponovno korištenje Usluge u bilo koje vrijeme, Appello će pohraniti osobne podatke u svoju bazu podataka za vrijeme pružanja Usluga i to u razdoblju od pet (5) godina od datuma isteka pružanja Usluga, i u svrhu izravnog oglašavanja zadržati te osobne podatke u svojim bazama podataka tijekom trajanja Usluge i u razdoblju od jedne (1) godine od datuma isteka pružanja Usluge. Korisnik licence može u bilo koje vrijeme zatražiti da Appello da na uvid bilo koji registrirani podatak koji se tiče Licence (takvi zahtjevi mogu se jednom na godinu podnijeti bez dodatne naknade) i izbriše njegove osobne podatke iz svoje baze podataka. Korisnik licence koji se protivi obradi njegovih osobnih podataka u svrhu izravnog oglašavanja će Appellou o tome dati pismenu obavijest.

1.7 Poboljšanje usluge. Aplikacija će tijekom korištenja prikupljati anonimne podatke koji uključuju, ali nisu ograničeni na GPS podatke i mogućnost mobilnog povezivanja. Ti podaci ne sadrže nikakve jedinstvene identifikatore Vašega uređaja, aplikacije ili Vas osobno. Ti se podaci koriste za poboljšanje točnosti Usluge povezane s prometom, poboljšanje karti, aplikacije i za kreiranje povezanih novih usluga. Prikupljanje anonimnih podataka može se isključiti u aplikaciji u izborniku Opcije.

1.8 Prijenos: Korisnik licence ne smije ustupiti ili prenijeti svoja prava ili obveze iz ovog Ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Appella. Bilo kakvo ustupanje ili prijenos koji su izvršeni bez Appellove suglasnosti smatrat će se ništavim.

1.9 Sudska zabrana Korisnik licence je suglasan da Appello, pored drugih prava i sredstava kojima raspolaže, ima pravo na sudsku ili pravnu zabranu bez obaveze davanja jamstva ili garancije u svrhu sprečavanja materijalne povrede ovog Ugovora.

1.10 Jamstva. KORISNIK LICENCE I APPELLO SUGLASNI SU DA JE SOFTWARE ISPORUČEN „KAKAV JE“ I BEZ PODRŠKE, I DA NITI APPELLO NITI APPLE INC NE PRUŽA NIKAKVO IZRAVNO ILI IMPLICITNO JAMSTVO ZA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA IMPLICITNE GARANCIJE ILI UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU ILI NAZIV. ZBOG TOGA APPELLO, APPLE INC ILI NJIHOVI KORISNICI LICENCA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, TE IZRIČITO PORIČU SVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA MOGUĆNOSTI PRODAJE, NAZIVA, NEPOVREDE PRAVA I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, A KOJA SE TIČU SOFTVERA I PRATEĆIH PISANIH MATERIJALA.
1.11 Raskid ugovora. Ovaj Ugovor ili pojedinačna licenca mogu se raskinuti (a) zajedničkim dogovorom između Appella i Korisnika licence, (b) od strane Korisnika licence, tridest (30) dana nakon pisane obavijesti upućene Appellu, i (c) od strane Appella, odmah, ukoliko Korisnik licence krši ovaj Ugovor ili odbija platiti naknadu za usluge koje koje naplaćuje Appello ili se naplaćuju u njegovo ime. Nakon raskida ovoga Ugovora ili licence, Korisnik licence mora odmah prestati koristiti Softver i pismenim putem obavijestiti Appello, da je u razdoblju od trideset (30) dana od raskida uništio ili vratio Appellu navedeni Softver i njegove kopije. Da bi se izbjegli nesporazumi, Appello će odmah po raskidu prestati pružati Usluge. Raskid ovog Ugovora ne sprečava bilo koju od strana iz ugovora da koriste sva dostupna pravna sredstva, uključujući i zahtjev za obustavom. Raskidom Ugovora Korisnik licence ne može biti oslobođen od obaveze plaćanja svih učinjenih dospjelih troškova. Odredbe iz preambule i članaka 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 i 1.11 ne prestaju važiti raskidom ovoga ugovora iz bilo kojega razloga.

ČLANAK 2. PROBNI PERIOD

Opće odredbe ovog članka vrijede za preuzeti i/ili instalirani Software tijekom privremenog i/ili probnog korištenja.

2.1 Licenca U skladu sa odredbama i uvjetima ovog Ugovora, Software i Usluge su dani na korištenje Korisniku licence od strane Appella tijekom dogovorenog probnog perioda (''Probni period'')

(a) Korisnik licence smije koristiti Software samo u svrhu vlastite procjene i ne u druge.

(b)Appello može prekinuti probni period ukidanjem Usluga bez ikakve obavijesti.

2.2 Nakon isteka probnog perioda, licenca za korištenje ovog Softwarea kao i Usluga će automatski isteći ukoliko ista ne bude kupljena kao što je navedeno u stavci 1.2.

ČLANAK 3. PROMET, PODATCI O KARTAMA, TREĆE OSOBE, PREUZIMANJE I CIJENA USLUGA

3.1 Informacije o prometu Appello nije odgovoran za kvalitetu informacija o prometu koje pružaju treći pružatelji usluga.

3.2 Podatci o kartama Appello nije odgovoran za kvalitetu i točnost podataka o kartama.

3.3 Sadržaj trećih strana. Appello nije odgovoran za sadržaje koje isporučuju treće strane. Sav sadržaj isporučuje se „TAKAV KAKAV JEST“ i bez podrške. Appello ne jamči za buduće isporuke sadržaja trećih strana. Sadržaj trećih strana ukjlučuje, ali nije ograničen na sadržaje koje generiraju korisnici, bijele stranice, žute stranice i podatke o radarima.
Neke od značajki kartiranja Software-a osnažene su Microsoft Bing Maps Platformom, čije je korištenje upravljano uvjetima navedenim na http://go.microsoft.com/?linkid=9710837 (ili drugim URL-om koji može navesti korporacija Microsoft.). Izjava o privatnosti Microsofta dostupna je na http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=81184.
3.4 Appello niti nitko od njegovih agenata ne može se smatrati odgovornim za lokalnu podršku korisnicima o servisnim naknadama, ili za navedene cijene u bilo kojem materijalu. Informacija o cijeni je samo informativna u svrhu izračuna troškova.

3.5 Software uključuje:

(a) Micro Emulator (izmijenjen od strane Appella, 2008-2009), emulator za korištenje Java ME na različitim platformama. Micro Emulator, kao i njegova upotreba su sadržani i podliježu GNU Lesser Općoj javnoj licenci dostupnoj na http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html kao i GNU Općoj javnoj licenci dostupnoj na http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html Slanjem pisanog zahtjeva Appellu na info@appello.se možete dobiti računalnu kopiju izvornog koda za LGPL, bez plaćanja naknade. Naknada se plaća za trošak medija, prijenosa, opremanja i korištenja. i

(b) TinyLine Software je izradio Andrew Girow (http://www.tinyline.com/) TinyLine kao i njegova upotreba su sadržani i podliježu TinyLine ugovoru o licenci dostupnoj na http://www.tinyline.com/utils/tinylinegzip/TINYLINE_LICENSE.TXT

ČLANAK 4. PROMETNE NESREĆE I OZLIJEDE

4.1 Prometne nesreće Appello se ne može smatrati odgovornim za moguće prometne nesreće ili ozlijede zbog pomanjkanja pažnje koje je prouzrokovao Software. Korisnik licence je izričito odgovoran za korištenje softwarea tijekom vožnje.

ČLANAK 5. PRIMJENA ZAKONA

5.1 Primjena zakona Ovaj Ugovor, kao i mogući sporovi, parnice ili tužbeni zahtjevi podliježu švedskom materijalnom zakonu bez obzira na načela o sukobu zakona.

ČLANAK 6. PRAVNA SIGURNOST

6.1. Vi izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u zemlji koja se nalazi pod embargom vlade SAD-a, ili koju je vlada SAD-a označila kao zemlju koja „podupire terorizam“. Nadalje izjavljujete i jamčite da se ne nalazite na bilo kojem od popisa zabranjenih ili ograničenih pojedinaca, koje sastavlja vlada SAD-a.

Appello Technologies AB
Viktoriagatan 3
SE-411 25 Göteborg
Švedska
e-pošta: info@appello.com