Prijavom u Moj T-Wisepilot imate mogućnost online kontaktiranja podrške.

Podrška

Tu ćete naći pomoć za početak rada, nadogradnju programa ili greške u radu.

Trebate biti prijavljeni kako bi koristili sve usluge podrške.

Često postavljena pitanja

Pregled cjelovitog FAQ >>